NP

De nationella proven för år 9 består av fyra delprov och genomförs vid tre tillfällen.

Många gamla prov är hemliga, men några är offentliga och dessa hittar du på Primgruppens hemsida.


A - muntlig del

Genomförs gruppvis under höstterminen.

B - endast svar

  Inga hjälpmedel tillåtna.

Genomförs samtidigt som delprov C.

D - Problemlösning Provtid: 100 minuter Miniräknare och formelblad tillåtet.

C - problem

Miniräknare och formelblad tillåtet. Provtid: B+C 80 min.

Copyright © All Rights Reserved. By: Anders Österberg